top of page

REALIZACE

Zeleň obcí a měst

Údržba zeleně města Plzeň

Investor/generální dodavatel: město Plzeň
Termín realizace: 2013/2014

Úprava okolí obecního úřadu, Královské Poříčí

Investor/generální dodavatel: obec Královské Poříčí
Termín realizace: 2007

Ozelenění obytného prostoru, Stará Role u Karlových Varů

Investor/generální dodavatel: město Mariánské Lázně
Termín realizace: 2006

bottom of page