top of page

REALIZACE

Sportovní a rekreační areály

5. etapa sadových úprav bývalých kasárna Hamrníky

Investor/generální dodavatel: město Mariánské Lázně
Termín realizace: jaro 2012

Hamrníky kasárna - revitalizace brownfields

Investor/generální dodavatel: město Cheb
Termín realizace: podzim 2011

Kasárna Hamrníky - revitalizace Brownfields, zóna klidu

Investor/generální dodavatel: město Mariánské Lázně
Termín realizace: podzim 2011

Golfové hřiště Černý Most, Praha

Investor/generální dodavatel: soukromá osoba
Termín realizace: 2010

Golf Course Silvestr, Sokolov

Investor/generální dodavatel: Sokolovská uhelná a.s.
Termín realizace: 2010

Výstavbu golfového hřiště zrealizovala na svých pozemcích společnost Sokolovská uhelná a.s., jako příkladný projekt navazující na sanační a rekultivační úpravy pozemků po těžbě hnědého uhlí. Z jednotvárné „měsíční“ krajiny se podařilo vybudovat golfové hřiště, které se svými parametry, designem a kvalitou chce zařadit mezi golfové klenoty mistrovských hřišť v České republice! Celková délka 18-ti jamkového hřiště s parem 72 je 6288 m. Plocha greenů je od 500 m2 do 640 m2, celková plocha greenů včetně forgreenů je 13 793 m2. Každá jamka má 4 odpaliště. Na výsadbu soliterních stromů a založení trávníku navazuje zakázka Rekultivace výsypky Silvestr etapa II.B, Východní část etapa II. A