top of page

Školy, školky a dětská hřiště

PROJEKCE

Sadové úpravy UCEEB Buštěhrad

Investor/generální dodavatel: ČVUT
Termín realizace: léto 2013

Sadové úpravy budou realizovány v okolí stavby univerzitního laboratorního centra pro komplexní testování a monitorování energeticky efektivních budov a jejich komponent na pozemcích katastrálního území Buštěhrad, v místě nově vznikající komerční zóny Dřín. Navrhované sadové úpravy vycházejí z návrhu Ing. Arch. T. Šenbergera zpracovaného v únoru 2013. Nejintenzivněji je zde řešena vstupní část, kde se podél přístupové cesty střídají plochy záhonů s okrasnými travami. U vstupu do budovy je pak dřevěná terasa s jezírkem.

Pohled přes záhony směřuje dále na sever, kde budou vysázeny okrasné stromy. Skupina stromů tak tvoří optickou kulisu při pohledu přes záhony a zároveň propojuje řešené území se sousedním pozemkem, kde je nesouvislý porost náletové vegetace (převážně břízy).

Jižní část pozemku přiléhající k příjezdové komunikaci bude lemována stromořadím okrasných jabloní, na které naváže živý plot listnatých keřů při západní hranici pozemku. Na severní části pozemku vznikly díky stavebním pracem dvě terénní vlny, které budou osety lučním trávníkem. Ostatní volné plochy řešeného území budou osety parkovým trávníkem a intenzivně udržovány. Na severní stranu budovy a plot na západní straně pozemku jsou navrženy popínavé rostliny. Součástí budovy je vegetační střecha, která bude řešena extenzivním způsobem.

Zahrady mateřské školky v ulici Osvobození v Chebu 2008

Investor/generální dodavatel: město Cheb
Termín realizace: 2008

Zahrady mateřské školky v ulice Malé náměstí v Chebu

Investor/generální dodavatel: město Cheb
Termín realizace: 2009

Zahrady mateřské školky v ulici Osvobození v Chebu 2009

Investor/generální dodavatel: město Cheb
Termín realizace: 2009

Campus v Karlových Varech

Investor/generální dodavatel: město Karlovy Vary
Termín realizace: 2009