top of page

Doprovodná zeleň komunikací

PROJEKCE

Úpravy vjezdů do města Cheb

Investor/generální dodavatel: město Cheb
Termín realizace: léto 2009

Studie k řešení okružní křižovatky k místní komunikaci, Velká Hleďsebe

Investor/generální dodavatel: obec Velká Hleďsebe
Termín realizace: 2010

Doprovodná zeleň komunikací, Praha Černošice

Investor/generální dodavatel: město Praha
Termín realizace: 2003

Protihluková stěna při rychlostní silnici, Sokolov

Investor/generální dodavatel: Sokolovská Uhelná a.s.
Termín realizace: 2009

bottom of page