Dětské hřiště na sídlišti Spáleniště, Cheb

Dětské hřiště na sídlišti Spáleniště, Cheb

Investor: město Cheb
Year of Construction: 2009

Stavbu tvoří sídlištní areál dětského hřiště tvořený kombinací tzv. ´posedových zdí´ a nízkého oplocení s celkem 5-ti vstupy. Půdorysným tvarem hřiště je nepravidelný čtyřúhelník. Vnitřní prostor areálu je téměř v celé ploše vysypán kačírkem, část je zatravněna.

Partners

Sokolovská uhelná