Vybudování zony klidu, Hamrníky

Vybudování zony klidu, Hamrníky

Investor: Město Mariánské Lázně
Year of Construction: 2009

Řešené území se nachází na okraji Mariánských Lázní v bývalém vojenském prostoru. Návrhové řešení počítá se začleněním území do systému městské zeleně a vytvořením rekreační plochy pro obyvatele Mariánských Lázní. Záměrem je vytvoření rozvolněného prostoru s centrální loukou s rozptýlenou soliterní zelení, na severním a západním okraji doplněnou clonou zelení. Atraktivním prvkem je vytvoření několika míst v rozlehlé travní ploše, která budou oseta bylinnými lučními směsmi s rozdílným druhovým složením.

back

Partners

Sokolovská uhelná