Revitalizace a regenerace bývalých kasáren Hamrníky 5.etapa

Revitalizace a regenerace bývalých kasáren Hamrníky 5.etapa

Investor: Město Mariánské Lázně
Year of Construction: 2010

V nově navrhované kompozici je dominantním estetickým prvkem zvýraznění vstupu do areálu trojřadým stromořadím vysá zeným do půlkruhu a půdorysně přiléhající k obvodové komunikaci v jižní hranici řešeného prostoru.

Součástí těchto stromořadí jsou „nepravidelně“ vysázené řady z okrasných travin Deschampsia caespitosa, také však v rádiusech navazujících půdorysně na stromořadí. Nepravidelnost tvoří pouze přerušené řady, mezi kterými je možné se procházet.

Dále je zde navržený veřejný třešňový sad z odrůd dozrávajích v různých časových intervalech. Lipové a jirovcové stromořadí procházející navazujícím územím jsou doplněné vždy dvěma kusy v této část. Zbývající stromy vždy v několika kusech doplňují sortiment (Crataegus, Prunus, Quercus) převážně zajímavě na podzim vybarvujících druhů.

Partners

Sokolovská uhelná