Regenerace a revitalizace brownfields, Hamrníky, část 1

Regenerace a revitalizace brownfields, Hamrníky, část 1

Investor: Město Mariánské Lázně
Year of Construction: 2009

Území leží v okrajové části města a přímo navazuje na okolní příměstské přírodní prostředí. Cílovým stavem by mělo být vytvořit přírodně řešený prostor, který bude plynule přecházet do okolní krajiny. Z koncepčního hlediska je celý úzký protáhlý prostor rozčleněn na tři části: první v místech bývalého sportoviště s centrální oválnou travnatou plochou, kde je součástí „sáňkovací kopeček“ - severozápadní svah s nejvyšším převýšením pod altánem. Druhá část je protáhlý oválný travnatý prostor, na který v severní části navazuje „kopretinová louka“, která bude založena v místech dnešního vlhčího sníženěného terénu. Třetí prostor je úzký pruh v severní části území, který je řešen jako květnatá louka se stromořadím podél travnatého chodníčku, kde je situováno stromořadí z bříz, které navozují příjemnou prosvětlenou atmosféru. Předěly mezi těmito prostory jsou vytvářeny za pomocí skupin stromů a keřů a jsou členěny také travnatými pěšinami.

Partners

Sokolovská uhelná