Road Network Environment

 

Úpravy vjezdů do města Cheb

Investor: město Cheb
Year of Construction: 2009
Úpravy vjezdů do města Cheb

Studie k řešení okružní křižovatky k místní komunikaci, Velká Hleďsebe

Investor: obec Velká Hleďsebe
Year of Construction: 2010
Studie k řešení okružní křižovatky k místní komunikaci, Velká Hleďsebe

Doprovodná zeleň komunikací, Praha Černošice

Investor: Město Praha
Year of Construction: 2003
Doprovodná zeleň komunikací, Praha Černošice

Protihluková stěna při rychlostní silnici, Sokolov

Investor: Sokolovská uhelná a.s.
Year of Construction: 2009
Protihluková stěna při rychlostní silnici, Sokolov

Partners

Sokolovská uhelná