Revitalizace lesoparku Pod Háječkem v Sokolově

Revitalizace lesoparku Pod Háječkem v Sokolově

Investor: město Sokolov
Year of Construction: 2009

Navrhované řešení má za cíl revitalizovat část sídelní zeleně centrální části města Sokolova. Projektovanými opatřeními dojde k posílení diverzity sídelních biotopů a to dosadbou jak rozličných druhů stromů, tak keřových porostů, ale i vytváření květnatých společenstev s širokým spektrem bylinných druhů.

V plánu výsadeb jsou uplatněny některé introdukované dřeviny (v soliterním pojetí), ale především domácí druhy, které by měly obohatit stávající složení z několika druhů, které jsou zde v současné době zastoupeny (dub, javor, lípa, bříza) Na projektované ploše je vytvářeno společenství rostlin s výraznou diferenciací jak výškovou, tak druhovou, ale i různověkou. Součástí jsou také rozsáhlé travní plochy.

Partners

Sokolovská uhelná