Park Míru v Chebu_varianta ´Křižovatka´

Park Míru v Chebu_varianta ´Křižovatka´

Investor: město Cheb
Year of Construction: 2009

Návrhové řešení vychází z kompozice založené na pravoúhlém půdorysu odpočívadla obdélníkového tvaru. Do tohoto ´náměstí´ vbíhají pod různými úhly pěšiny. Po obvodu odpočívadla v západní části jsou vytvořeny tři gabionové stupně s dřevěnou terasou a sluneční plachtou. Dalším dominantním prvkem je vodní plocha sestávající ze dvou bazénů a plocha s vodními střiky. ve východní části je barevný dětský kout.

Partners

Sokolovská uhelná