Dětské hřiště na sídlišti Spáleniště, Cheb

Dětské hřiště na sídlišti Spáleniště, Cheb

Anleger/Generallieferant: město Cheb
Ausführungsjahr: 2009

Stavbu tvoří sídlištní areál dětského hřiště tvořený kombinací tzv. ´posedových zdí´ a nízkého oplocení s celkem 5-ti vstupy. Půdorysným tvarem hřiště je nepravidelný čtyřúhelník. Vnitřní prostor areálu je téměř v celé ploše vysypán kačírkem, část je zatravněna.

Geschäftspartner

Sokolovská uhelná